Elementstøtter til mellemhøje elementer

Elementstøtter K er varmforzinkede teleskoperbare elementstøtter med lille egenvægt. De har en gaffelende med dorn, der under monteringen på elementet skydes ind i Klikbeslag 1H, der er selvlåsende.

Klikbeslaget kan med fordel monteres allerede, mens elementet ligger på bilen. Derved spares kran- og mandtimer.

Elementstøtter K er alle fremstillet med små tolerancer, hvilket giver en stabil, nøjagtig og sikker opstilling. De har spindelstykker med skjult gevind i begge ender til finjustering med en samlet vandring på 180 mm.

Længden på elementstøtter bliver påvirket af temperaturændringer. Det er derfor vigtigt, ved større temperaturændringer mellem tidspunkterne for opstilling og sammenstøbning, at kontrollere om betonelementerne har den korrekte hældning og position.

K 460
Nyttelængde: 3,40 – 4,60 m
Tilladelig last: 20 kN – 11 kN
Vægt: 21,0 kg, 50 stk. pr. kolli

K 600
Nyttelængde: 5,00 – 6,10 m
Tilladelig last: 20 kN – 14 kN
Vægt: 33,0 kg, 35 stk. pr. kolli

K 760
Nyttelængde: 5,30 – 7,70 m
Tilladelig last: 20 kN – 15 kN
Vægt: 47,0 kg, 24 stk. pr. kolli

K 850
Nyttelængde: 6,25 – 8,50 m
Tilladelig last: 20 kN – 15 kN
Vægt: 56,0 kg, 24 stk. pr. kolli

 

Navn Varenr. Vægt Lmin (m) Till.last (kN) Lmax (m) Till.last (kN)
K 460 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302015 21,0 3,40 20,00 4,60 11,00
K 600 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302020 33,0 5,00 20,00 6,10 14,00
K 760 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302025 47,0 5,30 20,00 7,70 15,00
K 850 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302040 56,0 6,25 20,00 8,50 15,00

ELEMENTSTØTTER K

Elementstøtter K er varmforzinkede teleskoperbare elementstøtter med lille egenvægt. De har i toppen en gaffelende med dorn, der, under fastgørelsen på elementet, skydes ind i det selvlåsende Klikbeslag 1H.

Klikbeslaget kan med fordel monteres allerede, mens elementet ligger på bilen. Derved spares kran- og mandtimer.

Elementstøtter K er fremstillet med små tolerancer, hvilket giver en stabil, nøjagtig og sikker opstilling. Spindelstykkerne til finjustering er med skjult gevind i begge ender. Samlet vandring 180 mm.

Længden på elementstøtter bliver påvirket af temperaturændringer. Det er derfor vigtigt, ved større temperaturændringer mellem tidspunkterne for opstilling og sammenstøbning, at kontrollere om betonelementerne har den korrekte hældning og position.

Alle har gaffelende i toppen og vippebeslag S i bunden.

K 460
Nyttelængde: 3,40 – 4,60 m
Tilladelig last: 20 kN – 11 kN
Vægt: 21,0 kg, 50 stk. pr. colli

K 600
Nyttelængde: 5,00 – 6,10 m
Tilladelig last: 20 kN – 14 kN
Vægt: 33,0 kg, 35 stk. pr. colli

K 760
Nyttelængde: 5,30 – 7,70 m
Tilladelig last: 20 kN – 15 kN
Vægt: 47,0 kg, 24 stk. pr. colli

K 850
Nyttelængde: 6,25 – 8,50 m
Tilladelig last: 20 kN – 15 kN
Vægt: 56,0 kg, 24 stk. pr. colli

Elementstøtter til mellemhøje elementer Varenr. Vægt Lmin (m) Till.last (kN) Lmax (m) Till.last (kN)
K 460 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302015 21,0 3,40 20,00 4,60 11,00
K 600 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302020 33,0 5,00 20,00 6,10 14,00
K 760 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302025 47,0 5,30 20,00 7,70 15,00
K 850 (EKSKL. KLIKBESLAG) 302040 56,0 6,25 20,00 8,50 15,00

TOPGAFFEL

Elementstøtte 460
Elementstøtte 600
Elementstøtte 760
Elementstøtte 850

VIPPEBESLAG S (303020)

Bundbeslag

KLIKBESLAG 1H (303000)

VIGTIG INFORMATION!

Grovindstillingen sker ved at teleskopere inderrøret.

Før elementstøtten monteres, er det vigtigt, at spindelstykkerne er skruet lige langt ud. På den måde sikrer man sig

at kunne få maksimal længde på elementstøtten, uden at denne bliver skadet.

Hvert spindelstykke må max. skrues 125 mm ud, som vist på tegningen.

OMREGNINGSFAKTORER KLIKBESLAG

(UH og UV) til beregning af træklasten Z (kN) i bolt og insert ved brug af klikbeslag

VIGTIG INFORMATION!

Klikbeslag og Vippebeslag K må, sammen med elementstøtterne, kun anvendes på lodrette vægge!

OMREGNINGSFAKTORER VIPPEBESLAG K

(UH og UV) til beregning af træklasten Z (kN) i bolt og insert ved brug af vippebeslag K