Forskallingsbeslag

Bruges som holder for PROTECTO-stolpen på fx vægge og som støtte for kantforskallingen ved dækstøbning. Det gælder både pladsstøbte vægge og betonelementvægge. Fastgørelsen sker med enten betonskruer eller bolt M 16 i indstøbte inserts. Sømfanen gør det muligt at fastgøre kantbegrænsningen.

Vægt: 2,1 kg, 180 stk. pr. colli

Navn Varenr. Vægt
FORSKALLINGSBESLAG 601005 2,1
Alt tekst

PROTECTO-Forskallingsbeslag bruges som holder for stolperne på betonvægge og bjælker, samt som afsværtning af kantbegrænsningen ved støbning af betondækket.
Fastgørelsen sker med en bolt M16, en D&W 15 ankerstang eller betonskrue.

* = 2,40 m ved anvendelse af PROTECTO-Hegn.

Alt tekst

Afstanden a bestemmes ud fra dæktykkelsen og den tilladelige belastning på den valgte ankermetode.
Den i forankringen maksimalt virkende karakteristiske trækkraft NK [kN] bliver:

Alt tekst

(....) Værdier i parantes gælder for forskallingsbeslag uden stolper.

Alt tekst