ST Klemtvinge

Bruges til ombygning af MZ-tvinge, så denne kan monteres på horisontale og vertikale ståldragere. Den normale skydedel på tvingen skiftes ud med de to PROTECTO ST klemvinkler.

Vægt: 0,7 kg

Navn Varenr. Vægt
ST KLEMTVINGE (BESLAGSÆT TIL STÅLPROFILER) 601055 0,7
Alt tekst
Bruges ved etablering af faldsikring på stålkonstruktioner
(f.eks. ved hal- og brobyggeri).
PROTECTO-ST-Klemtvinge bruger samme spindeldel som
PROTECTO-MZ-Tvinge og danner, suppleret med 2 klemvinkler,
en fleksibel og sikker klemtvinge til flangerne på
ståldragere.
Alt tekst Alt tekst

Bruges ved etablering af faldsikring på stålkonstruktioner (f.eks. ved hal- og brobyggeri).
PROTECTO-ST-Klemtvinge bruger samme spindeldel som PROTECTO-MZ-Tvinge og danner, suppleret med 2 klemvinkler, en fleksibel og sikker klemtvinge til flangerne på ståldragere.

VIGTIGT!
Udformningen af faldsikringen må tilpasses de aktuelle forhold. Sikkerhedsanvisningerne på side 2, denne vejlednings øvrige anvisninger samt Arbejdstilsynets gældende AT-Meddelelser og forordninger skal følges.