MULTIPROP MP

MULTIPROP-støtterne (MP) kan bruges som enkeltstøtter eller,
forbundet med hegn, som dækborde eller understøtningstårne.

Der findes fem støttelængder, som kan kombineres til sammenkoblede lasttårne til høje understøtninger:

MP 120: Udtrækslængde 0,80 - 1,20 m
MP 250: Udtrækslængde 1,45 - 2,50 m
MP 350: Udtrækslængde 1,95 - 3,50 m
MP 480: Udtrækslængde 2,60 - 4,80 m
MP 625: Udtrækslængde 4,30 - 6,25 m

Kilelåse forbinder hegn og støtter med et hammerslag.

Hegnene MRK kan fastgøres på såvel yder- som inderrør, uden at tårnets aksemål ændres.

Montering/demontering af MRK-hegn kan med korte støtter ske på stående understøtning. Ellers monteres og demonteres tårnene i liggende stilling.

Markeringer på yderrøret letter montagen af hegnene. Den rigtige afstand mellem endepladen og rammen indstilles automatisk.

MP-støtternes detaljer letter håndteringen og arbejdssikkerheden:

  • En udfaldssikring forhindrer, at inderrøret utilsigtet falder ud under transport.
  • Gevindet er robust og selvrensende.
  • Et fastmonteret målebånd muliggør en nøjagtig forindstilling uden måling og langsommelig efterjustering.
  • Med 36 mm justering pr. omdrejning af omløberen er det hurtigt at foretage en trinløs finindstilling.

Med Forbinder MPV-2 kan to MP-støtter sammenkobles uden brug af værktøj eller løse forbindelsesdele.

Derudover findes der egnede tilbehørsdele til specielle anvendelsesmuligheder.

Navn Varenr. Vægt Lmin Lmax
MULTIPROP 120 552005 10,3 0,80 1,20
MULTIPROP 250 552010 15,6 1,45 2,50
MULTIPROP 350 552015 19,7 1,95 3,50
MULTIPROP 480 552020 25,0 2,60 4,80
MULTIPROP 625 552025 34,8 4,30 6,25
Alt tekst

MULTIPROP MP, ALU

MULTIPROP (MP) støtterne kan anvendes som enkeltstøtter eller, forbundet med hegn, som dækbords- eller understøtningstårne.

MULTIPROP MP Varenr. Vægt Lmin Lmax
MULTIPROP 120 552005 10,3 0,80 1,20
MULTIPROP 250 552010 15,6 1,45 2,50
MULTIPROP 350 552015 19,7 1,95 3,50
MULTIPROP 480 552020 25,0 2,60 4,80
MULTIPROP 625 552025 34,8 4,30 6,25
Alt tekst

HÅNDTERING OG ANVENDELSE

Læg MULTIPROP-støtten på en arbejdsbuk med inderrøret monteret i yderrøret. Fig. 17

INDSTILLING AF STØTTEN:

1. Tryk på sikringskrogen 1.3. Omløberen 1.4 frigøres.
2. Træk inderrøret 1.2 ud forbi den nødvendige støttelængde.
3. Indstil den nøjagtige støttelængde ved hjælp af det indbyggede målebånd og omløberen 1.6 (36 mm justering pr. omdrejning).

Løft støtten op sådan, at omløberen løber nedad.


4. Skub inderrøret ind, indtil omløberen ligger an imod glidepladen 1.7.
5. Lås sikringskrogen. Fig. 18

Kontrollér visuelt sikringskrogen. Støtten er indstillet.

– Støtten kan også efterjusteres trinløst ved en last på indtil 15 kN. Det kan ske med hjælp af et armeringsjern. Fig. 19
– For at løsne støtten ved belastninger > 60 kN, skal møtriknøgle HD anvendes.
– For at lette betjeningen skal glidepladen af og til smøres med fedt.

Alt tekst Alt tekst
Alt tekst