MULTIPROP Kiptopstykke MKK

Kiptopstykke MKK med klemmekløer kan svinges 3 grader i alle retninger. Det bruges til kipsikkert vederlag for trædragere H20 ved dækforskalling, der ikke er vandret.

Navn Varenr. Vægt
MULTIPROP KIPTOPSTYKKE MKK 552074 8,7

KIPTOPSTYKKE MKK

Kiptopstykke MKK 5 med klemmekløer kan vippes 3° i alle retninger. Det kan derfor tilpasses en hældende understøtning med f.eks. trædragere H20. Fig. 12

Drageroverlapningen skal være mindst 15 cm i begge retninger.

Alt tekst

MONTAGE

1. Sæt toppladens 5.1 centrertappe 5.3 ind i hullerne på støttens fodplade 1.8 resp. topplade 1.9.
2. Slå klemmekløerne med en hammer 5.2 ind over støttens fodplade resp. topplade.
3. Indstil Kiptopstykke MKK til den ønskede højde med rotoren 5.4. Maks. spindelvandring 100 mm Fig. 13
– Maks. bæreevn: 60 kN
– De optrædende vandrette kræfter skal optages sikkert.
– Under belastning kan rotoren drejes med et armeringsjern eller en hammer.
– Løsn aldrig rotoren ved at slå på den.
Den kan brække i stykker! Fig. 13

FRIGØRELSE

1. Slå klemmekløerne løs med hammeren.
2.Tag Kiptopstykke MKK af.

Alt tekst
Alt tekst
Alt tekst