Søjletilbehør

SØJLESTRAMMER OG SØJLEBESLAG
Søjlestrammer kan bruges til afstivning af både søjleforskalling af paprør og præfabrikerede betonsøjler, hvor man ikke ønsker indstøbte inserts. Søjlestrammer og søjlebeslag passer til alle vores elementstøtter.

Søjlebeslag med søjlestrammer kan også bruges til at fastholde paprørsforskalling til gulvet. Kan bruges på både runde og firkantede præfabrikerede søjler.

Navn Varenr. Vægt
SØJLEBESLAG 303001 2,5
SØJLESTRAMMERBESLAG 303003 0,7
SØJLESTRAMMER 303002 2,5
Alt tekst

SØJLESTRAMMER OG BESLAG

Søjlestrammer bruges til afsværtning af både søjleforskal-ling af paprør og prefabrikerede betonsøjler, hvor man ikke ønsker indstøbte inserts. Søjlestrammeren passer til alle vores elementstøtter.

Søjlebeslag med søjlestrammer kan også bruges til at fast-holde paprørsforskallingen til gulvet.

Kan bruges på både runde og kantede prefabrikerede søjler.

Længde (m) Max. søjle Ø (mm) Antal pr. søjle
3,50 1000 1
Alt tekst
Alt tekst