Boltfod uden bolt

Bruges til at fastgøre SK-stolpen på en vandret overflade. Boltfoden fastgøres i betondækket med en betonskrue, et slaganker eller i en insert.

Vægt: 1,1 kg, 500 stk. pr. kolli

Navn Varenr. Vægt
BOLTFOD UDEN BOLT 601010 1,1

BOLTFOD

Med brug af PROTECTO-Boltfod kan rækværket etableres på en vandret flade.
Boltfoden fastgøres i betondækket (C25) med en betonskrue,
et slaganker eller i en insert.

Følg leverandøranvisningen for valgt fastgørelsesmetode.

Dog skal følgende krav altid overholdes:
Mindste kantafstand min = 227 mm
Mindste dæktykkelse min = 130 mm

Boltfod uden bolt Varenr. Vægt
BOLTFOD UDEN BOLT 601010 1,1

t = Borhuldybde = 70 mm
d = Huldiameter = 20 mm
hv = Slagankerlængde = 65 mm
s = Iskruningsdybde = min. 18 mm - max. 28 mm

VIGTIGT!
Betonstyrke tjekkes.

Anvendes anden forankringsmetode lægges følgende
karakteristiske laster til grund for den statiske beregning:

Horisontallast                HK = 1,08 kN
Moment                           MK = 0,67 kNm
Træklast                           Nk  = 14 kN

Med γF = 1,50 fremkommer dermed de regningsmæssige laster, som følger:

                       HD = 1,08*γF = 1,62 kN
                       MD = 0,67*γF = 1,00 kNm

*Afstand = 2,40 m ved anvendelse af PROTECTO-Hegn.

VIGTIGT!
Før tilspænding af bolten i PROTECTO-Boltfod, rettes denne ind til flugt med de andre!