Pistolanker

Få en hurtig og sikker faldsikring ved montage af huldækelementer.

Faldsikring med pistolanker er en ny og intelligent måde at øge sikkerheden ved montage af huldækelementer. Pistolankeret er udviklet i samarbejde med elementproducenter, montagefirmaer og sikkerhedseksperter.

Pistolankeret er en sikker og let personlig faldsikring, der monteres i et hul, som enten på forhånd er udført på elementfabrikken eller bores inden anhugningen ved monteringen.

Det fjederpåvirkede anker er designet til at låse sig selv fast i huldækelementet og kan ikke løsne sig selv. Kun brugeren kan aktivere låsen og trække ankeret op af elementet.

Når ankeret ikke bruges, stikkes det i en skede, som brugeren har i sit bælte.

Pistolankret er en salgsvare og er derfor ikke tilgængelig for udlejning.

Hent katalog

Navn Varenr. Vægt
PISTOLANKER 601090 3,0

PISTOLANKER TIL FALDSIKRING
SYSTEM FOR PREFAB HULDÆK
TYPE PAV 058015A

BRUGSANVISNING 2005

I overensstemmelse med 89/686/EEC

EC typekontrol af:
SGS United Kingdom Ltd, Ellesmere Port, CH65 3EN, United
Kingdom (certificate number GB05/64577 notified body number
0120)

Produktionskontrol i h.t. article 11B af:
Lloyd’s Register Quality Assurance (notified body number 0088)

Pistol sikkerhedsankret består af følgende dele:
- Sikkerhedsanker med stålwire, EN 795 klasse B.
- Vægt på pistolanker ca. 0,5 kg.
- Faldline og falddæmper (justerbar fra 1,4-2 m).
Total arbejdslængde er 2,9 meter, EN 354 / EN 355.
- Vest med ”D”-ring på bagsiden, EN 361.
- Registreringsnumrene på ovennævnte produkter er vist
på certifikatet.

Projektnummer: 12517

Pistolanker Varenr. Vægt
PISTOLANKER 601090 3,0

TJEK FØR BRUGEN

Passer pistolankret til den type prefabdæk, der skal
monteres? Pistolankret kan bruges på huldæk fra mange
leverandører.

Tjek altid, at følgende forudsætninger opfyldes:
• At der foreligger en montage- og en sikkerhedsplan
baseret på det aktuelle projekt.
• Huldiameter ø24 mm, tolerance +0,5 -1 mm.
• Vinkeltolerance i forhold til betonoverflade ┴ max 4°.
• Betonstyrke min. B45.
• Betontykkelse min. 30 mm – max. 60 mm.
• Kanalhøjde + betontykkelse ≥ 102 mm.
• Kanalhøjde min. 60 mm.
• Kanalbredde 50 mm.
• Dækelementbredde på min. 900 mm.
• Ved en udsparing i bredden, flyt sideværts 1 kanal.
• Ved en udsparing I længden, lav hullet 15 cm fra kanten.
• På elementer med lige antal kanaler – lav hullet i kanalen
ved siden af midterlinien.
• På elementer med ulige antal kanaler – lav hullet i kanalen
i midten.

Bemærk ved brug af pistolankret
• Er elementbredden mindst 0,9 meter?
• Er pistolankret velegnet til den foreliggende opgave?
• Er pistolankret i god og brugbar stand, f. eks.:
  - Ingen synlige deformationer eller revner?
  - Er stålwiren I god stand?
  - Er faldline, faldsele og falddæmper i god stand?
  - Ingen revner i betonen omkring hullet?
• Passer faldselen den person, der skal bruge den?
• Test pistolankrets funktion ved træk efter monteringen.

SAMARBEJDE MED KRANFØREREN

Kranføreren skal gøres opmærksom på, at montørerne
har begrænset bevægelsesfrihed under montagen af
betonelementerne.

Figur 1a, Pistolanker.

BRUGEN AF PISTOLANKRET

Pistolankret bruges til at sikre sikkerhedslinen. På
grund af den kompakte udformning og den lave vægt
er det let at bruge til personlig sikkerhed. Når pistolankret
ikke bruges, kan det bæres i det specielt designede
bæltehylster. Hylstret gør det muligt at bevæge sig frit og
uhindret, når det ikke er nødvendigt med faldsikring.

Kantrækværk
For at skabe en sikker og praktisk arbejdsplads kan det
være en fordel at montere et midlertidigt kantrækværk
efter lægning af de første dækelementer. På grund af
kantrækværket kan man bruge en længere faldline, så
montøren får større bevægelsesfrihed. Et midlertidigt
rækværk skal også monteres ved trappeudsparinger.

Figur 1b, begge hænder fri.

Figur 2, eksempel på kantrækværk.

Sikkerhedsplan
Når montageplanen og udsparingernes placering er fastlagt,
kan sikkerhedsplanen udarbejdes. Sikkerhedsplanen
skal findes på tryk og følges under montagen.

Under arbejdet
Det første dækelement kan f. eks. monteres fra en stige.
På denne måde kan dækket styres på plads nedefra. Efter
montage af kantrækværket kan montagesjakket arbejde
oppe på dækelementerne.

Kantrækværket beskytter mod fald sideværts og bagud.
Ved montering af næste dækelement bruges en afkortet
faldline (1 meter), fordi fastgørelsespunktet er på det
dækelement, man står på. Fastgørelsespunktet skal være
1 meter fra enden af dækelementet. På denne måde kan
montøren nå frem til hjørnet af dækelementet. En længere
faldline kan ikke stoppe faldet, før kroppen når gulvet.
Afkortningen af faldlinen sker let og enkelt.

Næste dækelement lægges med en længere faldline (2
meter), og et fastgørelsespunkt 2 meter fra enden af dækelementet.
På denne måde har montøren tilstrækkelig
bevægelses-frihed.

 

FALDSELE

Tag selen på et standsikkert sted
• Tag fat i selen i “D”-ringen på bagsiden (3) og sørg for at
remmene ikke er snoede.

• Stik armene gennem skulderremmene (1).

• Fastgør brystclipsen (2) og juster indtil skulderremmene
(1) er trukket sammen til lodret stilling.

• Juster ”D”-ringens (3) position på ryggen med stropperne
(4), indtil “D”-ringen sidder mellem skulderbladene.

• Træk benstropperne (5) frem mellem benene og stik
dem gennem spænderne (6) og juster indtil de sidder
godt og komfortabelt omkring lårene.

• Kontroller, at alle løse stropper er trukket gennem lidserne.
Pistolankret må ikke bruges, hvis faldselen
ikke passer brugeren korrekt.

FALDLINE MED FALDDÆMPER

Figur 5, faldline med falddæmper

Figur 6, alle dele i brug

STARTTJEK AF FALDLINE MED FALDDÆMPER

• Før hver anvendelse tjekkes at faldlinen er i orden.

• Tjek at falddæmperens ydre plastomslag ikke er beskadiget,
og at ingen bugtninger er trukket ud af omslaget.

• Konstateres der fejl i forbindelse med de ovennævnte
tjek, må pistolankret med tilbehør ikke benyttes.

• Total længde fra ankercenter til “D”-ring på faldselen
er 2,0+0,5+0,4=2,9 meters. Husk dette, når du bruger
pistolankret.

• Fastgør faldline med falddæmper (12) med nødledet
(ikke karabinhagen) (7) til “D”- ringen på faldselen. Må
ikke gøres omvendt!

• Fastgør faldlinens karabinhage (8) til stålwiren (9) på
pistolankret (11).

• Sørg for, at det trekantede nødled (7) er skruet helt til.

• Tjek at alle forbindelser er ordentligt i indgreb med hinanden
(8 og 12).

• Når arbejdsstedet betrædes skal brugeren sikre sig, at
der ikke er nogen faldfare.

ADVARSEL

Alle forskrevne sikkerhedsanordninger skal bruges som
vist på figur 6.
Det er yderst farligt at bruge dem på anden måde.
DM Supply fralægger sig ethvert ansvar, hvis andre sikkerheds-
anordninger bruges i kombination med pistolankret!

Figur 7: 2 forskellige montageplaner med dertil
hørende hulplaceringer samt kantrækværk

PLACERING AF ANKERPUNKTER

Tegningerne viser 2 mulige montageplaner
med dertil hørende hulplaceringer samt
nødvendigt kantrækværk.

Sikkerhedspunkterne skal placeres på en
sådan måde, at brugeren af pistolankret,
hvis denne falder ned, ikke rammer terræn
eller betondæk.

Afkort faldlinen hvis nødvendigt
Brug kantrækværk ved behov

FASTGØRELSE AF PISTOLANKRET

• Kontroller, at pistolankret låser sig selv efter montagen
ved at trække i faldlinen på tværs af ankerpunktet.

• Kontroller at længden på faldlinen er korrekt.

FLYTNING AF PISTOLANKRET
Pistolankret skal altid fastgøres på et dækelement bag det
dækelement, hvorfra der arbejdes.
Når ankret skal flyttes, presses det nedad, hvorved det vil
blive udløst. Derefter trækkes det op af hullet og placeres i
næste hul. Når grebet på pistolankret slippes, låser det
automatisk.

HVIS EN ELLER FLERE AF FØLGENDE HÆNDELSER
INDTRÆFFER, MÅ DET KOMPLETTE ANKER MED ALT
TILBEHØR IKKE MERE BRUGES, MEN SKAL TJEKKES HOS
LEVERANDØREN:
Beskadigelse på en eller flere dele af faldsikringssættet
• Der er tvivl om faldsikringssættets tilstand
• Faldsikringssættet har stoppet et fald
• Næste kontroldato er overskredet

KONTROL – CERTIFICERING
Pistolankret opfylder kravene i normen EN 795 klasse B.

Øvrige systemdele opfylder deres egne normer, se side 1.

Før brugen skal pistolankret tjekkes for evt. fejl og beskadigelser.

Det komplette faldsikringssæt med pistolanker skal gennemgå
et sikkerhedstjek af en ekspert over brugerniveau
mindst en gang om året. Sikkerhedstjekket skal noteres i
servicebogen. Leverandøren kan gennemføre det nødvendige
sikkerhedstjek.

Bruges der andre dele end de, der er nævnt på 1. side af
denne vejledning, gælder certifikatet
ikke længere.